Ο χάρτης του έξυπνου αμπελουργού & οινοποιού

Ο χάρτης του έξυπνου αμπελουργού

 • Διαλέγει αργιλοαμμώδη εδάφη που είναι ιδανικά για κρασί
 • Διαλέξει επικλινή εδάφη που είναι ιδανικά για κρασί
 • Ποτέ δεν τρυγάει όταν βρέχει
 • Ποτέ δεν ξεπλένει τα σταφύλια
 • Χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες για την πληροφόρησή του (όπως drone, μετεωρολογικούς σταθμούς)
 • Χρησιμοποιεί όσο το δυνατότερο λιγότερα φάρμακα
 • Έχει κατεύθυνση τα φυσικά και οργανικά κρασιά
 • Επιλέγουν υψηλά υψόμετρα κοντά σε λίμνες

 

Ο χάρτης του έξυπνου οινοποιού

 • Έχει κατεύθυνση τα φυσικά και οργανικά κρασιά που έχουν ζήτηση στις μεγάλες αγορές
 • Παλαιώνει ποσότητα του κρασιού του (30% περίπου)
 • Δημιουργεί οίνους με ταυτότητα του τόπου
 • Εμφιαλώνει το κρασί του για να προστατεύσει το όνομά του
 • Συμμετέχει σε εκθέσεις
 • Προωθεί τα προϊόντα του στα Social Media με φωτογραφίες και video
 • Δημιουργεί Ιστοσελίδα με κομψές φωτογραφίες του αμπελιού και των προϊόντων
 • Δεν αφήνει το κρασί εκτεθειμένο στο οξυγόνο
Scroll to Top